Hvad skal pårørende til en afdød gøre med dødsboet?

24 August 2023
Cathrine Poulsen

editorial

Det kan være en utrolig svær situation at stå overfor, når en af ens nærmeste går bort. I den forbindelse er der mange praktiske opgaver, der skal tages hånd om – herunder også dødsboet. For mange kan det være en uoverskuelig opgave at få styr på alt det praktiske, og derfor er det vigtigt at kende til de forskellige faser og processer, når det kommer til dødsboer. I denne artikel vil der blive givet et overblik over de vigtigste forhold, pårørende til en afdød skal forholde sig til i forbindelse med et dødsbo.

Det første skridt er at skabe overblik

Det første skridt, når man skal forholde sig til et dødsbo, er at skabe overblik over afdødes økonomi og boligforhold. Det kan give god mening at samle alle relevante dokumenter, fx testamente, skøde, regninger, forsikringspolicer og kontooplysninger i én mappe, så det er nemmere at have overblik over, hvad der skal ordnes. Det kan også være en god ide at tage kontakt til en advokat eller et begravelsesbureau til at hjælpe med at få styr på de mange forhold, der skal gøres op i forbindelse med et dødsbo.

Hvordan kan man afvikle et dødsbo?

En af de største udfordringer, der kan møde mange pårørende, når man skal forholde sig til et dødsbo, er spørgsmålet om, hvordan man skal afvikle dødsboet. Det er vigtigt at have fokus på både det praktiske og det følelsesmæssige i forbindelse med afviklingen. På det praktiske plan skal man overveje, om man skal tage kontakt til en bobestyrer eller selv påtage sig ansvaret. Derudover skal man også tage stilling til, hvad der skal ske med dødsboet, fx skal det sælges eller opbevares.

Når det kommer til det følelsesmæssige plan, kan det være en god ide at give sig selv tid og plads til at bearbejde tabet og sorgen over tabet af en elsket person. Det kan have en stor betydning for de pårørende at have mulighed for at sige farvel på en ordentlig måde, fx ved at holde en mindehøjtidelighed eller tage afsked i privat regi.

Hvad kan man gøre med tøj, møbler og ejendele fra dødsboet?

En anden stor udfordring ved at skulle tage hånd om et dødsbo er spørgsmålet om, hvordan man skal håndtere afdødes ejendele, tøj og møbler. Her kan det være en god ide at tage kontakt til et firma, der specialiserer sig i fjernelse af møbler, tøj og andet inventar fra et dødsbo. På den måde undgår man selv at skulle stå for at bortskaffe tingene, og samtidig kan man også få rådgivning og hjælp til at udvælge, hvad der skal fjernes, og hvad de pårørende eventuelt kan beholde som mindeværdier.

dødsbo

At forholde sig til et dødsbo kan være en meget udfordrende opgave, men det er vigtigt at tage hånd om det på en ordentlig måde for at undgå yderligere stress og frustration. Det kan være en god ide at tage kontakt til advokater, begravelsesbureauer eller firmaer, der beskæftiger sig med fjernelse af dødsboer, for at få rådgivning og hjælp til alle de praktiske forhold, der skal tages hånd om. Samtidig er det også vigtigt at give sig selv tid og plads til at bearbejde den følelsesmæssige proces, der følger i kølvandet på tabet af en elsket person. Alt i alt kan det være en god idé at vende alting i fællesskab med andre pårørende, hvis man står overfor at skulle forholde sig til et dødsbo.

More articles